R-class

R129 ผลิตเป็นแบบสองประตูสองที่นั่ง roadster กับอัตโนมัติ (ไฟฟ้าไฮดรอลิก)
หลังคาสิ่งที่พับได้กับเปลือกหอยที่เหมือนสีปก tonneau รถรุ่น R129 ทั้งหมดมีมาตรฐานพร้อมด้วย hardtop
แบบถอดได้อลูมิเนียมซึ่งติดตั้งโดยการพับหลังคาผ้าใบลงและติดตั้ง hardtop ด้วยตนเอง

Visitors: 85,415